3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Šaštín

pútnické miesto, v ktorom sa nachádza Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Tento chrám je zároveň jej národnou svätyňou.... Zobraziť heslo »


Schizma

formálne a vedomé prerušenie jednoty s Katolíckou cirkvou. Spočíva v odmietnutí podriadiť sa pápežovi alebo v odmietnutí spoločenstva s tými, ktorí... Zobraziť heslo »Škapuliar

dva prúžky vlnenej látky spojené šnúrkami nosené na krku s vyobrazením Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie Karmelskej, posvätený kňazom... Zobraziť heslo »Subsidiarita

vo všeobecnosti prenos rozhodovacích kompetencií z centra na nižšie úrovne. Nazýva sa aj kompetenčné pravidlo alebo pravidlo slobodnej iniciatívy.... Zobraziť heslo »


Švajčiarska garda

je špeciálny vojenský oddiel, ktorý vo Vatikáne vykonáva bezpečnostné a čestné služby. Jej hlavnou úlohou je ustavične dozerať na... Zobraziť heslo »


Sväteniny

posvätné znaky, ktoré ustanovila katolícka cirkev, prostredníctvom ktorých sa posväcujú niektoré okolnosti života. Medzi nimi majú významnú pozíciu... Zobraziť heslo »


Synoda

rozlišujeme synodu biskupov a diecéznu synodu. Synoda biskupov je zákonité zhromaždenie vybraných biskupov z rozličných krajín, na ktorom poskytujú rady... Zobraziť heslo »


Tabernákulum

z lat. taberna: stan; špeciálna schránka (skrinka), obvykle umelecky opracovaná, zhotovená z nehorľavého materiálu, zvyčajne umiestnená v osobitnej kaplnke alebo na... Zobraziť heslo »