3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

3D obraz

obraz, ktorý bol zaznamenaný 3D záznamovým zariadením (kamera) a následne premietaný prostredníctvom podporovaných projektorov či televíznych prijímačov tak,... Zobraziť heslo »


4K/Ultra HD

rozlíšenie obrazu, ktoré tvorí približne 4000 pixelov (obrazových bodov) v horizontálnej rovine. Ide o štvornásobne vyššie rozlíšenie ako... Zobraziť heslo »


Acces prime

je u nás tvorený programami vysielanými približne v čase od 17:00 do 19:00. V access prime sa ľudia postupne zaraďujú... Zobraziť heslo »


Agenda Setting

proces vychádzajúci z predpokladu, že médiá majú schopnosť ovplyvňovať názor publika. To znamená, že môžu ovplyvniť, či sú konkrétne... Zobraziť heslo »


Anketa

(fr. enquéte – vyšetrovanie, výsluch, prieskum) – epištolárny publicistický žáner, pri ktorom sa zisťuje verejná mienka istého okruhu... Zobraziť heslo »


Art-House

okrajový filmový žáner pochádzajúci z USA. Ide o nezávislé, nekomerčné filmy, ktoré nie sú určené pre masové, ale skôr špecifické... Zobraziť heslo »


Background

pri literárnom texte ide o príbeh poskytujúci históriu alebo pozadie kontextu diela, najmä ak ide o postavy alebo... Zobraziť heslo »


Backstory

pri literárnom texte ide o príbeh poskytujúci históriu alebo pozadie kontextu diela, najmä ak ide o postavy alebo... Zobraziť heslo »


Bandwagon effect

pojem označujúci vplyv správania sa väčšiny na správanie jednotlivca. Termín zaviedol americký sociológ Paul Felix Lazarsfeld v roku... Zobraziť heslo »