3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Administrátor

Administrátor je v církvi kňaz, ktorý bol dočasne poverený vedením farnosti alebo diecézi. Špecifickým pojmom je apoštolský administrátor,... Zobraziť heslo »Alba

biela tunika siahajúca po členky, ktorá je základným liturgickým odevom kňaza alebo posluhujúceho pri oltári. Symbolizuje čistotu duše.... Zobraziť heslo »


Aliturgické dni

dni v liturgickom kalendári katolíckej cirkvi, kedy sa neslávi obeta svätej omše. V západnom obrade ide o Veľký piatok a Bielu (Veľkú)... Zobraziť heslo »


Apológia

(gréc. apologia = vysvetlenie, obrana). Prvoradý význam slova apológia je verbálna obrana proti verbálnemu útoku, vyvracanie falošného obvinenie,... Zobraziť heslo »


Apostáza

odvrhnutie kresťanskej viery pokrstenou osobou. Ak sa vnútorný rozchod s cirkevným učením, ktorý je ťažkým hriechom, prejaví aj verejným... Zobraziť heslo »


Apoštolský nuncius

stály diplomatický reprezentant Svätej stolice v štáte alebo medzinárodnej organizácii. Reprezentuje predovšetkým osobu pápeža. Bez ohľadu na miesto svojho... Zobraziť heslo »


Berla

dlhá palica so zahnutým koncom, ktorá je symbolom pastierskej moci biskupa. Biskup ju dostáva pri biskupskej vysviacke a nosí... Zobraziť heslo »


Biret

liturgická pokrývka hlavy klerikov. Má hranatý, pevný tvar s nadstavenými ramenami. Diakonský a kňazský biret je čiernej farby, biskupský fialovej... Zobraziť heslo »