O projekte

Žurnalistický a náboženský slovník

просматривать этот сайт что в дословном переводе обозначает камни миндалин! 5em;”>Projekt KEGA 048KU-4/2011 s názvom Online výkladový slovník odbornej žurnalistickej a náboženskej terminológie pre žurnalistov rieši ucelený monotematický edukačný problém: ako vytvoriť syntézu a v skratke definovať to podstatné z masmediálnej, žurnalistickej a náboženskej komunikácie. Nakoľko na Slovensku takýto online-slovník nejestvuje, vedecká práca na príprave slovníka (aj preklady z cudzích jazykov) prinesú študentom podklady pre kvalitnejšiu prípravu na svoje budúce povolanie, odborníkom v oblasti masmédií i žurnalistom nové poznatky a rozvoj existujúcich poznatkov. Riešenie projektu v neposlednom rade vylepší metódy a postupy práce žurnalistov, ktoré navrhnú riešitelia.

.