3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Féria

deň v katolíckom liturgickom kalendári, keď nie je nijaká slávnosť ani sviatok, ani sa nespomína na nijakého konkrétneho svätca/sväticu.... Zobraziť heslo »Homília

kázeň, príhovor kňaza k veriacim Homília je v katolíckom obrade súčasťou prvej časti slávenia svätej omše – liturgie... Zobraziť heslo »


Inkvizícia

cirkevná inštitúcia zameraná na odhaľovanie a potlačovanie herézy a jej stúpencov. Išlo najmä o vyšetrovanie a potrestanie neschválených učení a názorov. Úlohou cirkevného... Zobraziť heslo »


Inter mirifica

dekrét Druhého vatikánskeho koncilu zo 4. decembra 1963. Zaoberá sa spoločenskými komunikačnými prostriedkami, prostredníctvom ktorých sa Cirkev zaväzuje... Zobraziť heslo »


Invokácia

pozri Litánie Publish your book on wattpad and www.topspyingapps.com/highster-mobile share it with their supportive communityKardinál

po pápežovi najvýznamnejší predstaviteľ katolíckeho kléru, neoficiálne nazývaný aj „cirkevné knieža“. Kardinálov menuje pápež podľa svojho vlastného uváženia... Zobraziť heslo »


Koadjútor

pomocný biskup s právom nástupníctva, ktorý pomáha diecéznemu biskupovi pri správe diecézy. Termín pochádza z latinského slova coadiutor – pomocník. Koadjútora... Zobraziť heslo »