3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U VNew Age

duchovné náboženské hnutie, ktoré sa skladá z niekoľkých myšlienkových smerov. Vzniklo v 19. storočí, pričom nemá konkrétneho zakladateľa. Nemá ani... Zobraziť heslo »


Novéna

súkromná alebo verejná pobožnosť trvajúca deväť za sebou nasledujúcich dní. Je obvyklá pre katolícku cirkev západného obradu. Zvyčajne... Zobraziť heslo »Odpust (hody)

výročný deň titulu chrámu, t. j. sviatok patróna/patrónky/patrónov kostola alebo udalosti, ktorej je kostol zasvätený. V našich krajoch sa... Zobraziť heslo »


Odpustky

odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Môže ich získať... Zobraziť heslo »


Okultizmus

súhrnný názov pre teórie i prax zaoberajúce sa mimoprirodzenými tajomnými silami, ktorých zdroj sa nachádza mimo Boha. Pojem vychádza... Zobraziť heslo »


Pápežská rodina

označenie pre najbližších spolupracovníkov hlavy Katolíckej cirkvi. Pápežskú rodinu spravidla tvoria osobní tajomníci a pomocný personál. V prípade pápeža Františka... Zobraziť heslo »