3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Kongregácia

typ rehoľnej spoločnosti, výkonný úrad pápežskej kúrie, náboženské združenie v katolíckej cirkvi typ rehoľnej spoločnosti v novoveku (od 17. stor.),... Zobraziť heslo »


Konkláve

špeciálne volebné zhromaždenie, ktorého úlohou je vybrať novú hlavu katolíckej cirkvi. Pozostáva z kardinálov – voličov, teda tých, ktorí... Zobraziť heslo »


Konsekrácia

z lat. consecratio (zasvätenie niečoho/niekoho Bohu). Výraz používaný na vyjadrenie premenenia podstaty chleba a vína vo sv. omši na Kristovo... Zobraziť heslo »


Kontemplácia

(lat. contemplari = rozjímať ) – rozjímavý druh modlitby, pozdvihnutie mysle k Bohu, hĺbavý pohľad na krásu Božej pravdy.... Zobraziť heslo »


Konvergencia

(lat. vergere = nakláňať sa) – zbiehanie, zbližovanie, vývoj, ktorý vedie k zblíženiu V teológii francúzskeho jezuitu P. Teilharda de... Zobraziť heslo »Litánie

katolícka modlitba pozostávajúca z opakujúcich sa invokácií (zvolaní). Týmto slovom sa už v 6. storočí označovali modlitby, ktoré sa začínali... Zobraziť heslo »Liturgické farby

farby bohoslužobných rúch  v katolíckej cirkvi. V západnom obrade sa používajú nasledujúce farby ornátov: biela (alt. zlatá), zelená, červená, fialová,... Zobraziť heslo »


Lunula

pozri Monštrancia Districts fear ballot measure would cut https://www.essaysreasy.online/ off funding by nancy mitchell, education news colorado printer-friendly... Zobraziť heslo »