3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V


Breviár

kniha (4 zväzky) obsahujúca modlitby, žalmy, hymny a posvätné čítania z cirkevných Otcov a učiteľov duchovného života, slúžiaca na modlitbu liturgie... Zobraziť heslo »


Dekalóg

Desatoro Božích prikázaní. Tieto prikázania zjavil Boh izraelskému ľudu na svätom vrchu Sinaj a odovzdal Mojžišovi na dvoch kamenných... Zobraziť heslo »


Diakonisa

z lat. diaconissa: služobníčka; pomocníčka, žiačka; žena, ktorá v prvotnej cirkvi v časoch kresťanského staroveku mala za úlohu vykonávať pomocné úlohy... Zobraziť heslo »
Encyklika

náučný spis pápeža, ktorý sa venuje otázkam viery, mravov alebo náboženskej praxe. Jej názov je vždy zhodný s prvými... Zobraziť heslo »Exkomunikácia

vylúčenie z dobier cirkvi. Ide o najťažší trest, ktorý cirkev udeľuje osobe, ktorá sa dopustila závažných priestupkov (napr. verejne odpadla... Zobraziť heslo »