3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Dramaturg

tvorí návrhy dramatických, filmových a televíznych plánov, tzv. repertoár, je poradcom autora, režiséra, dohliada na prípravu diela počas... Zobraziť heslo »


Dramaturgia

predstavuje techniku dramatickej kompozície, ktorá prenáša produkciu diela do javiskovej alebo hranej podoby. Určuje pravidlá tvorby, štruktúru, ciele... Zobraziť heslo »


Duálny systém

(„Duálny zákon“) – mediálny systém, umožňujúci pôsobenie dvoch typov médií:  súkromných (komerčných, vysielajúcich na základe štátom pridelenej licencie)... Zobraziť heslo »
Emotikon

znak používaný (najčastejšie) v elektronickej komunikácii na vyjadrenie emocionálneho postoja komunikantov. Obzvlášť v mailovej a chatovej komunikácii alebo v SMS správach.... Zobraziť heslo »


Epistemológia

(gr. epistémé – poznanie, porozumenie) – je filozofická disciplína. Všeobecne tento pojem označuje náuku o poznaní. Pod konkrétnejším... Zobraziť heslo »


Etika médií

(gr. ethos – zvyk, obyčaj, mrav) – etika vo všeobecnosti predstavuje filozofickú disciplínu, ktorej predmetom je morálka a morálne... Zobraziť heslo »


Film

za prvý film, ktorý bol verejne premietaný, sa považuje dielo bratov Lumièrovcov pod názvom La Sortie des usines... Zobraziť heslo »


Focus group

(z angl. – ohnisková skupina, slov. – skupinová diskusia) – metóda kvalitatívneho výskumu, situácia, v ktorej je skúmaných viacero príjemcov... Zobraziť heslo »