3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Bulvár

(z francúzštiny boulevard – široká mestská trieda so stromoradím, promenáda). Pôvodne sa tak označovali noviny, ktoré predávali v 19.... Zobraziť heslo »


Časopis

je periodické tlačené médium, ktoré v porovnaní s novinami vychádza v dlhších intervaloch. Na rozdiel od novín ovplyvňuje vymedzenejšiu a homogénnejšiu skupinu... Zobraziť heslo »


Castingový program

televízny (väčšinou) súťažno-zábavný  program, do ktorého tvorby a formovania sú zapojení diváci. Pomocou ich hlasovania (väčšinou formou SMS či... Zobraziť heslo »


CEO

(angl. chief executive officer, slov. výkonný riaditeľ) – označuje najvyššiu výkonnú funkciu, teda výkonného riaditeľa spoločnosti. Jeho postavenie,... Zobraziť heslo »Denotáciá

prvý stupeň v procese označovania – doslovný (primárny) význam, ktorý znak prenáša. Denotatívny význam je spoločný pre členov danej... Zobraziť heslo »


Direct marketing

(z angl. priamy marketing) – označuje adresné propagačné ponuky, ktoré sa obvykle šíria prostredníctvom poštových zásielok, telefónu, SMS,... Zobraziť heslo »


Docu-soap

žáner reality show, ktorá sa zameriava na sfilmovanie života aktérov a je následne prezentovaná ako zábava alebo dráma. Termín... Zobraziť heslo »


Dogma

článok viery, pokladaný za neomylný, nezvratný a večný. Slovo pochádza z gréckeho jazyka a v doslovnom preklade znamená náuku či zásadu. Vo... Zobraziť heslo »