3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Teológia oslobodenia

politické hnutie v rámci katolíckej teológie, ktoré sa vyvinulo v 70. a 80. rokoch 20. storočia v špecifických spoločensko-kultúrnych a ekonomicko-politických podmienkach... Zobraziť heslo »


Transsubstanciácia

prepodstatnenie, premenenie. Zmena celej vnútornej podstaty chleba a vína na podstatu Tela a Krvi Ježiša Krista, ku ktorej dochádza vďaka... Zobraziť heslo »


Tríduum

v katolíckej cirkvi veľkonočné trojdnie. V liturgii západného obradu sa začína na Zelený štvrtok večer svätou omšou na pamiatku Poslednej... Zobraziť heslo »


Ultramontanizmus

myšlienkový smer v katolíckej cirkvi (najmä v 18. a 19. storočí), ktorý intenzívne zdôrazňoval autoritu a právomoci pápeža, hlásal oddanosť osobe... Zobraziť heslo »


Urbi et Orbi

slávnostné apoštolské požehnanie mestu Rímu a celému svetu, ktoré udeľuje výlučne pápež prostredníctvom špeciálnej formulky. Činí tak v deň svojho... Zobraziť heslo »


Vešpery

pozri Breviár Because the books are sent by media http://writemyessay4me.org/ mail, it sometimes takes a while to receive... Zobraziť heslo »


Viatikum

sv. prijímanie (Eucharistia) prijaté tesne pred smrťou, tzv. „pokrm na cestu“. Umierajúcemu má umožniť prechod zo smrti do... Zobraziť heslo »


Vigília

deň/noc pred veľkým sviatkom, bohoslužba pred sviatkom, bdenie večerné alebo nočné bohoslužby, ktoré sa konajú pred veľkým cirkevným... Zobraziť heslo »


Vulgáta

oficiálny latinský preklad Svätého písma (Biblie), ktorý na konci 4. storočia pripravil sv. Hieronym.   Zdroj: Walsh, Michael:... Zobraziť heslo »