3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Partikulárna cirkev

spoločenstvo veriacich nachádzajúce sa v rámci určitého geografického, resp. administratívneho celku. Spravidla sa ním rozumie miestna cirkev konkrétneho štátu,... Zobraziť heslo »


Parúzia

druhý príchod Ježiša Krista na konci čias. V tento deň, ktorého príchod v neurčenom čase Kristus sám ohlásil, sa má... Zobraziť heslo »


Paškál

veľká liturgická veľkonočná svieca požehnaná biskupom alebo kňazom počas veľkonočnej vigílie na Bielu (Veľkú) sobotu. Symbolizuje vzkrieseného Krista... Zobraziť heslo »


Pastorácia

Mnohotvárna činnosť Cirkvi, ktorou sa zabezpečuje duchovná starostlivosť o veriacich. Slovo „pastorácia“ je odvodené od lat. slova „pastor“,... Zobraziť heslo »


Pontifikálny

pápežský. Under the timeline are two indicators with the huge report current status of precipitation


Prostrácia

katolícke liturgické gesto ľahnutia si tvárou k zemi počas niektorých obradov. Ide o adekvátny výraz ľudského pohnutia nad skutočnosťou, že... Zobraziť heslo »


Rímska kúria

ústredný administratívny aparát katolíckej cirkvi, ktorý pozostáva z viacerých úradov (dikastérií) a inštitúcií sídliacich v Ríme. Prostredníctvom nej pápež vybavuje cirkevné... Zobraziť heslo »Rubriky

z lat. ruber: červený; pokyny určené kňazovi vytlačené červenou farbou, nachádzajúce sa v katolíckych bohoslužobných knihách. Pomáhajú kňazovi pri slávení... Zobraziť heslo »


Ruženec

z lat. rosarium: ružová záhrada; súbor pravidelne sa opakujúcich modlitieb a rozjímaní , resp. pomôcka k tejto modlitbe. Tradícia modlitby... Zobraziť heslo »