3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Slot

(v angličtine znamená medzera, voľné miesto) je základný prvok programovej štruktúry, vzťahujúci sa na časovú jednotku v pláne alebo... Zobraziť heslo »


Smart TV

„inteligentná televízia“. Televízne prijímače, ktoré majú možnosť pripojiť sa do siete internet a prostredníctvom nej sprístupniť užívateľom aplikácie... Zobraziť heslo »


Soap opera

(v angličtine znamená mydlová bublina). Je to najrozšírenejší typ televízneho alebo rozhlasového seriálu, ktorý sa tematicky orientuje na... Zobraziť heslo »


Stream

z anglického stream: prúd, tok. Ide o jednosmerný prenos videa z internetovej či inej siete k užívateľovi do... Zobraziť heslo »Synchrón

súčasný priebeh akustickej a zároveň vizuálne realizovanej reči. Je to technický pojem používaný v audiovizuálnom priemysle. V televíznej reportáži sa týmto... Zobraziť heslo »


Talkshow

je označenie pre špecifický typ televíznej alebo rozhlasovej besedy, ktorej podstatou je rozhovor so známymi, populárnymi ľuďmi (herci, speváci,... Zobraziť heslo »


Teletext

systém na vysielanie textových informácií prostredníctvom nevyužitého pásma v televíznom signáli a ich zobrazenie na televíznych prijímačoch vybavených... Zobraziť heslo »


Televízia

týmto pojmom sa označuje nielen spôsob snímania, prenášania a vysielania audiovizuálnych posolstiev, ale zároveň aj inštitúciu tvoriacu takéto mediálne... Zobraziť heslo »


Torontská škola

Spája sa s myšlienkovým prúdom, vychádzajúcim z bádateľských teórií kanadského ekonóma a historika Harolda Innisa. Boysen halfway through his four-year https://www.writemypaper4me.org/... Zobraziť heslo »