3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

TV – Free America

organizácia v USA, ktorá každoročne organizovala Národný týždeň bez TV. Na svojej internetovej stránke ponúkala štatistiky, odborné eseje a výpovede... Zobraziť heslo »


Tweet

správa publikovaná na sociálnej sieti Twitter. Nemôže presiahnuť 140 znakov a majiteľ konta ju môže posielať z mobilného telefónu,... Zobraziť heslo »


Verejná mienka

súhrn názorov a hodnotení, ktoré vyjadrujú členovia verejnosti k určitému problému alebo téme. Je prejavom skutočného zmýšľania a hodnotenia členmi spoločnosti.... Zobraziť heslo »


Verejnoprávne médium

mediálna organizácia, ktorá je zriadená na základe zákona a jej úlohou je zabezpečovanie služieb v oblasti poskytovania informácií verejnosti. Na... Zobraziť heslo »


Verejný záujem

(alebo kolektívny) záujem, reprezentovaný štátom (vládou), ktorý by mal slúžiť v prospech väčšiny občanov. Prináša majetkový alebo iný... Zobraziť heslo »


Video on demand (VoD)

„video na požiadanie“, audiovizuálna služba, ktorá poskytuje prístup k video obsahu na internete. Väčšinou spoplatnená služba ponúka časovo obmedzenú... Zobraziť heslo »


Virál

(v angličtine znamená vírusový) – virálny obsah je taký, ktorý sa šíri rýchlo na internete, preto sa prirovnáva k... Zobraziť heslo »


Virtuálna komunita

vzťahy, ktoré vytvárajú účastníci spoločenskej elektronickej komunikácie prostredníctvom spoločenských, elektronických médií, presnejšie internetu. Pojem virtuálna komunita sa pripisuje... Zobraziť heslo »


Virtuálna realita

umelo vytvorené prostredie, ktoré vnímame prostredníctvom stimulácie ľudských zmyslov. Vytvára ho počítač. Umožňuje osobe integrovať sa s 3D... Zobraziť heslo »


Voice-over

termín pre komentár prednášaný v audiovizuálnom diele, pričom na obraze nevidíme osobu, ktorá text číta, t.j. text je... Zobraziť heslo »