3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Vysielacia štruktúra (programová štruktúra)

Related entries

programová schéma rozhlasovej či televíznej stanice. Ide o dômyselne zostavenú programovú „kostru“, ktorou médiá zohľadňujú očakávania a potreby svojich percipientov, pri reflektovaní svojich programových, technických a finančných možností.

Vysielacia štruktúra je optimálnym zaradením programového zámeru v príslušných časových pásmach jednotlivých dní týždňa z hľadiska televíznej makrodramaturgie. Vychádza z potenciálnej sledovanosti televízneho či rozhlasového programu percipientmi a ich očakávaní, optimalizuje dosahovanie programových zámerov u publika na celom teritóriu i špecifických skupín či oblastí.

Média (TV i rozhlas) menia vysielaciu štruktúru spravidla trikrát  – na jeseň, na jar a v lete (vtedy zaraďujú viac reprízových titulov). Špeciálnu vysielaciu štruktúru majú napr. aj počas vianočných a veľkonočných sviatkov.

Rozhlasové stanice za svoju dominantu považujú predovšetkým ranné a predpoludňajšie vysielanie a tak aj zostavujú vysielaciu štruktúru a obsah jednotlivých programov. Pri univerzálnych televíziách je kľúčovým večer, tzv. prime time.

Počas sezóny televízie často dynamicky reagujú štruktúrami na reakcie divákov na základe výstupov z merania sledovanosti. Ak k nim dôjde, svojich divákov a poslucháčov o tom spravidla informujú rôznymi dostupnými prostriedkami (web, Facebook, „plávajúci“ titulok v TV, upútavka atď.). (md)

 

Zdroje:

Krasko, I.: Tvorba vysielacej štruktúry, zásady a princípy pri tvorbe celkov v systéme dvoch televíznych kanálov STV [online] Dostupné na: <http://www.ivankrasko.sk/strukturastv.html> [cit. 2013-07-10]

Mediálny slovník [online] Dostupné na: <http://medialne.etrend.sk/slovnik/pismeno-v.html> [cit. 2013-07-10]