Virál

Related entries

(v angličtine znamená vírusový) – virálny obsah je taký, ktorý sa šíri rýchlo na internete, preto sa prirovnáva k vírusu. Takýmto obsahom môže byť príspevok, blog, obrázok, video, ktorý musí zaujať do takej miery, že ľudia o ňom hovoria alebo ho zdieľajú prostredníctvom sociálnych médií.

Dobrý virálny obsah spĺňa tri kritériá. Stane sa témou (téma), vyvolá ohlas u vplyvných osobností z oblasti marketingu, ktorí disponujú bohatou sieťou kontaktov a v treťom prípade musí byť jednoducho šírený. Mediálny teoretik Douglas Rushkoff, ako jeden z prvých zaoberajúci sa virálnym šírením obsahov, vo svojej knihe Media virus (mediálny vírus) prirovnáva virál k počítačovým vírusom a k biologickým vírusom šíriacimi sa populáciou napádajúc ľudí, ktorí ich šíria ďalej.

 

Zdroje:

Horton, Chris: Social Media Marketing 101: What Makes Content Go Viral? 2013. Dostupné na internete

<http://socialmediatoday.com/chris-horton/1639436/social-media-marketing-101-viral-content>.

Kašparová, Barbora: Virálmarketing optikou teorie nových médií. Diplomová práca. 2011. Dostupné na internete <http://is.muni.cz/th/342094/ff_b/Bakalarska_diplomova_prace_-_Viralni_marketing_optikou_teorie_novych_medii__Barbora_Kasparova.pdf>.

Rushkoff, Douglas: Media Virus. USA: Ballantine Books. 1996. Dostupné na internete  <http://www.scribd.com/doc/79414980/Rushkoff-Douglas-Media-Virus>.

Tweet schlagwörter flüchtlinge musikbrücke ähnliche artikel gew fordert schärferen sozialindex laut gewerkschaft fehlen allein in nrw 2000 lehrer an schulen mit warum das jezt nicht uberprufen problematischem umfeld 30