3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Verejný záujem

(alebo kolektívny) záujem, reprezentovaný štátom (vládou), ktorý by mal slúžiť v prospech väčšiny občanov. Prináša majetkový alebo iný prospech všetkým alebo mnohým občanom. Je to časovo a miestne premenný stav, a preto sa musí posudzovať len v konkrétnej situácii, v konkrétnom mieste a v konkrétnom čase.

V mediálnej oblasti sa pojem využíva pri takzvaných programoch vo verejnom záujme. Reprezentuje ich predovšetkým vysielanie verejnoprávneho rozhlasu a televízie, (ale aj tlačovej agentúry) určené napríklad príslušníkom národnostných menšín alebo etnických skupín,  zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, príp. vysielanie pôvodnej domácej rozhlasovej a televíznej tvorby umeleckého, dokumentárneho charakteru, spravovanie a uchovávanie archívneho mediálneho materiálu a pod.

Za program vo verejnom záujme sa vo všeobecnosti dá označiť program, ktorého primárnym cieľom nie je komerčný prospech pre médium, či počet poslucháčov alebo divákov.  Na tento účel sa medzi verejnoprávnym Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS)  a Ministerstvom kultúry SR uzatvára takzvaná Zmluva so štátom, ktorá stanovuje objem programov vo verejnom záujme a objem financií, ktoré daň idú zo štátneho rozpočtu. (md)

 

Zdroje:

http://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_ochrana-zaujmu.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_interest

The http://writemypaper4me.org/ union appealed to the second circuit court, claiming that the modification violated the equal-protection clause of the 14th amendment