3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Teletext

Related entries

systém na vysielanie textových informácií prostredníctvom nevyužitého pásma v televíznom signáli a ich zobrazenie na televíznych prijímačoch vybavených dekodérom.

Vznikol v sedemdesiatych rokoch 20. Storočia. Ako prvá televízna spoločnosť začala teletext vysielať britská BBC v roku 1970. V dobe, keď neexistoval internet, slúžil teletext na prenos rôznych druhov informácií, napríklad spravodajstva či televízneho programu. Stránky teletextu boli označené tromi číslicami, pričom prvá mala zvyčajne číslo 100. Táto technológia je dnes pre jej pomalosť a prechod na digitálne vysielanie prekonaná a takmer vôbec sa nepoužíva. V Británii ukončili vysielanie teletextu v októbri 2012. (mm)

 

Zdroje:

http://www.merriam-webster.com/dictionary/teletext

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/586125/teletext

http://teletext.mb21.co.uk/

Paypal is being spy phone free at https://www.topspying.com/ accepted for making product purchases at apple