3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Schizma

formálne a vedomé prerušenie jednoty s Katolíckou cirkvou. Spočíva v odmietnutí podriadiť sa pápežovi alebo v odmietnutí spoločenstva s tými, ktorí sú mu podriadení. Termín pochádza z gréckeho slova schísma – roztržka, rozkol.

Schizma sa odlišuje od herézy, ktorá popiera nejakú pravdu viery, ako aj od apostázy, ktorá odmieta kresťanskú vieru ako celok. Schizmatik môže uznávať pravdy viery, no zároveň napr. odmietať cirkevné autority. V minulosti došlo v cirkvi k viacerým schizmám, ktoré viedli k jej rozdeleniu.

 

Zdroje:

Kódex kánonického práva, kán. 751

Merell, Jan a kol.: Malý bohovědný slovník. Praha: Česká katolická charita, 1963, s. 470 – 471.

Vragaš, Štefan a kol.: Teologický a náboženský slovník. I. diel. Trnava: SSV, 2006, s. 259.

Rating 8 out of https://besttrackingapps.com/flexispy-tracking-review/ 10 related posts next guide the tv guide of the future which streaming box is right for you