3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Penny pres

Related entries

kategória tlače, ktorá je predávaná ako najlacnejšia, za cenu, ktorá je dostupná širokým vrstvám čitateľov. Penny press prebojovala cestu tzv. novej žurnalistike, novinám pre širšie vrstvy spoločnosti, s odklonom od výlučnej politiky a s príklonom k zábave.

Tento termín býva spájaný s prvou etapou rozvoja bulvárnej tlače. Vznikol v 30. rokoch 19. storočia a jeho označenie sa odvodzuje od anglického Penny Magazin, pričom sa tento pojem používal aj v Amerike. V roku 1830 philadelphský lekár Christopher  C. Conwell začal vydávať noviny Cent, predával ich za jeden cent, nazývaný v USA ako penny.  V Nemecku sa používa výraz Pfenigpresse, v Rakúsku Grosschenpresse. U nás je známy termín šestáková alebo grajciarová tlač. Podstatou nových novín bolo, že boli za pár halierov, centov, penny dostupné širokej mase. Za krátky čas mali noviny veľký úspech.

Prvé úspešné grajciarové noviny s názvom New York Sun založil Benjamin Day v roku 1833. Boli plné kuriozít, senzácií a pikantérií. Kým iné noviny bežne stáli 6 centov, grajciarové noviny stáli 1 cent. Najvýznamnejším predstaviteľom grajciarovej tlače je anglický The Daily Telegraph. (mp)

 

Zdroje:

Reifová, Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 181.

Serafínová Danuša, Vojtek, Juraj: Náčrt dejín svetovej žurnalistiky. Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku : 2005, s. 235, 294.

This analog control makes sense and really makes for a pleasurable experience as compared to the touch controls we’ve become accustomed to on our smartphones https://besttrackingapps.com/do-cell-phone-spy-programs-really-work/ and tablets