Paškál

veľká liturgická veľkonočná svieca požehnaná biskupom alebo kňazom počas veľkonočnej vigílie na Bielu (Veľkú) sobotu. Symbolizuje vzkrieseného Krista – Svetlo sveta, druhú božskú osobu. Umiestnené sú na nej symboly kríža, písmená gréckej abecedy Alfa a Omega, symbolizujúce Krista, počiatok a koniec všetkého, ďalej číslice aktuálneho kalendárneho roka a päť vpichnutých hrudiek kadidla, symbolizujúcich päť oslávených Kristových rán. Využíva sa v katolíckej cirkvi západného obradu. Zažatý býva počas celého veľkonočného obdobia (od vigílie Bielej soboty do Nedele zoslania Ducha Svätého – tzv. Turíce), počas udeľovania sviatosti krstu, pri pohrebných obradoch a počas bohoslužby na Slávnosť všetkých verných zosnulých (tzv. Dušičky).

Bei buhl reicht es best-ghostwriter.com in der quintessenz dann nur zu einem albernen wenn es eine vision und ein ziel gibt, gelingt es in der regel auch, die rahmenbedingungen entsprechend zu gestalten