3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Okultizmus

súhrnný názov pre teórie i prax zaoberajúce sa mimoprirodzenými tajomnými silami, ktorých zdroj sa nachádza mimo Boha.

Pojem vychádza z lat. occultus – tajný, skrytý.

Človek sa k týmto vedecky nevysvetliteľným praktikám uchyľuje najmä kvôli túžbe po moci, sláve, poznaní budúcnosti a magických javov, napr. špiritizmus, mágia, satanizmus, horoskopy, veštenie, jasnovidectvo, parapsychológia, parafyzika, telekinéza, atď. Charakteristickým znakom okultizmu je odklon od pravého náboženstva a od užívania rozumu.

 

Zdroje:

Amorth, Gabriele: Exorcisté a psychiatři. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, s. 51-53. Vella, Elias: Ježiš, môj uzdravovateľ. Bratislava: Per Immaculatam, 2002 Vnuk, František: Príručný slovník kresťanstva. Bratislava: Smaragd, 2003, s. 209. Vragaš, Štefan: Teologický a náboženský slovník. Trnava: SSV, 2008, s. 117.

The republicans’ 2012 presidential https://pro-academic-writers.com nominee, former massachusetts gov