3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Odpustky

odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Môže ich získať ktorýkoľvek katolík/katolíčka za určitých presne stanovených podmienok pomocou cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Ježiša Krista, Panny Márie a svätých. Odpustky môžu byť čiastočné alebo úplné (zast. plnomocné) podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Prax odpustkov pomáha pochopiť, že človek nie je schopný vlastnými silami napraviť vykonané zlo a že hriechy každého človeka spôsobujú škodu celému spoločenstvu. Každý veriaci môže získať odpustky buď pre seba alebo ich aplikovať za zosnulých. Za odpustky sa neplatí nijaká finančná suma. Na ich získanie je potrebné splniť nasledujúce elementárne podmienky: byť v stave posväcujúcej milosti (t. j. absolvovať sviatosť zmierenia – sv. spoveď, chrániť sa od akéhokoľvek hriechu, aj najmenšieho, v blízkom čase pristúpiť ku sv. prijímaniu, pomodliť sa na úmysel Svätého otca).

 

Zdroje:

Apoštolská konštitúcia Pavla VI. Indulgentiarum doctrina o revízii odpustkovej praxe z 1. januára 1967.

Benedikt XVI.: Posynodálna apoštolská exhortácia Sacramentum caritatis o Eucharistii – prameni a vrchole života a poslania Cirkvi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2007, b. 21.

Flinn, Frank K.: Encyclopedia of Catholicism. New York: Facts On File, Inc., 2007, s. 362-364.

Katechizmus katolíckej cirkvi, b. 1471-1479.

Walsh, Michael: Roman Catholicism: The Basics. Londýn, New York: Routledge, 2005, s. 125-126.

King and his a4 writing paper team consistently argued that giving students a head start on earning college credits not only would increase their odds of graduating and going on to higher education, but would also increase their chances of finishing with a degree