3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Masa

tento pojem sa používa na označenie veľkého, početne nedefinovateľného množstva ľudí, ktorí sú rozptýlení v priestore a neexistujú medzi nimi fyzické ani sociálne väzby. Masa nie je diferencovaná a chýba jej poriadok.

Tento pojem je mnohoznačný a vo význame veľkého počtu ľudí sa objavil už v spisoch sv. Augustína. Existuje niekoľko ponímaní tohto termínu, napríklad prírodovedecké, romantické, revolučné či sociálno-psychologické.

V oblasti médií je masa spájaná s masovou komunikáciou, ktorá je charakteristická veľkým rozsahom, jednosmerným tokom, asymetriou, neosobnosťou, anonymitou a štandardizovaným obsahom. Masové publikum médií je početné, rozptýlené, neinteraktívne, anonymné, heterogénne, neorganizované a je predmetom riadenia a manipulácie.

Masovokomunikačné prostriedky môžu byť podľa francúzskeho psychológa a sociológa Gustava Le Bona vhodným nástrojom na ovplyvňovanie a manipulovanie skupiny ľudí.

Podľa Gustava Le Bona býva masový človek v dave iba na chvíľu, ale odnáša si zážitok psychologického stotožnenia sa s ním. Aj keď sú ľudia navzájom rozliční a labilní, v mase získavajú stabilitu. Sigmund Freud, zakladateľ psychoanalýzy, dospel k záveru, že masa by nevznikla bez charizmatického vodcu predstavujúceho autoritu, ktorej sa všetci podvoľujú. (mp)

 

Zdroje:

McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009, s. 64 – 69.

Reifová, Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 128 – 131.

Users phone number tracker free https://trackingapps.org can order up to 3 copies of the disc per person, and they can be obtained here for us and canadian customers, and here for everyone else