Kongregácia

typ rehoľnej spoločnosti, výkonný úrad pápežskej kúrie, náboženské združenie

  • v katolíckej cirkvi typ rehoľnej spoločnosti v novoveku (od 17. stor.), ktorej členovia skladajú iba jednoduché sľuby. Na rozdiel od rádov členovia kongregácie nenosia habit, zvyčajne majú určenú oblasť praktickej činnosti (napr. redemptoristi misiu a duchovnú službu pre chorých)
  • výkonný úrad pápežskej kúrie, zabezpečujúci centrálnu správu katolíckej cirkvi
  • náboženské združenie laikov schválené cirkvou (napr. mariánska kongregácia)
  • združenie kláštorov na regionálnom základe alebo podľa spoločnej tradície (napr. u benediktínov)
  • zbor v jednej z vetiev kalvinizmu (kongregacionalisti). (dj)

Cirkev, rehoľa, rímska kúria, svätá stolica, dikastérium

 

Zdroje:

Všeobecný encyklopedický slovník G-L. Praha : Ottovo nakladatelství, 2002, s. 631. Kačala, Pisárčiková, Považaj: Krátky slovník slovenského jazyka 4. Bratislava : Veda, 2003.

I was wondering examine if people were even going to use it