Konferencia biskupov Slovenska (KBS)

zhromaždenie biskupov Slovenskej republiky, ktorí spoločne plnia niektoré úlohy pre veriacich svojho územia. KBS bola zriadenia Apoštolskou stolicou a má právnu subjektivitu . Patria do nej všetci diecézni biskupi, biskupi koadjútori a pomocní biskupi. Emeritní biskupi nie sú členmi KBS.

Členovia KBS sa stretajú na plenárnych zasadaniach spravidla trikrát do roka. Prvé plenárne zasadanie sa uskutočnilo 19. – 20.1.1993 v Nitre.

Prvým predsedom KBS bol spišský biskup František Tondra. V apríli 1994 ho vystriedal banskobystrický biskup Rudolf Baláž, v roku 2000 bol opäť zvolený biskup Tondra. Vo funkcii zotrval až do októbra 2009, keď ho nahradil terajší predseda KBS, bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský.

Zdroje:

Štatút Konferencie biskupov Slovenska

Historický prierez desaťročnej činnosti Konferencie biskupov Slovenska

The wysiwyg editor makes it easy www.spying.ninja/how-to-detect-spyware-on-android/ on the writers to edit their content and even offers you to do some basic html edits