3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Id Ik In

In-house (vyrobené in house)

Related entries

program z vlastnej produkcie napríklad aj v televíznej či rozhlasovej brandži.

V súčasnosti existujú aj na slovenskom mediálnom trhu producentské subjekty, ktoré dodávajú rozhlasové či televízne programy tzv. „na kľúč“. Vysielateľ tak od týchto externých subjektov kupuje  hotový produkt (program), ktorý už len prezentuje na obrazovke či v rádiu. Programy, vyrobené „in house“ má vysielateľ vo vlastnej réžií. Myslí sa tým najmä realizačná fáza výroby, hoci sem spadá kompletný postup predloženia námetu, režijnej explikácie, deklarovania technických a technologických požiadaviek, ocenenia projektu, jeho realizáciu, finalizáciu (post produkciu) až po samotné odvysielanie. Vysielacia spoločnosť tak využíva svoje technologické, technické a ľudské kapacity a dovnútra i navonok tak deklaruje status profesionálneho média a nie len nákupcu hotového programového balíka z externého prostredia.

Termín nie je viazaný len na mediálne prostredie.

(md)

 

Zdroje:

http://desktoppub.about.com/od/glossary/g/In-House.htm

http://www.studentguidewebdesign.com/working-as-an-in-house-designer-what-does-it-mean/

Educate announced in october that it examine for more essay writing service planned to sell its education station division, which contracts with school districts to provide free tutoring to students under the federal no child left behind act