3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Headline

titulok v rozhlasovom či televíznom (väčšinou) spravodajskom vysielaní. Veľmi stručne, presne, výstižne  a pokiaľ možno pútavo,  predstavuje  hlavnú tému vydania rozhlasového či televízneho spravodajstva.

K tvorbe headlinu sa často pristupuje ako k druhu reklamného sloganu. „Predáva“  nosnú tému (či témy) vydania. Poznáme tiež headlines, čo je séria troch či štyroch titulkov, ktoré sa vysielajú na začiatku spravodajského bloku, a majú dynamicky a pútavo upozorniť na najzaujímavejšie a najdôležitejšie príspevky vydania Často pritom ide o exkluzívne témy daného média. Dôvodom je vyvolať v divákovi alebo poslucháčovi zvedavosť a docieliť, aby neprepol alebo nevypol reláciu.

V anglo-americkej praxi za headlines považujú aj krátky prehľad najdôležitejších správ (jedna správa – jednou vetou), vysielaný spravidla v polovici spravodajskej relácie. Podobnú funkciu upútavky plnia i medzititulky v polovici relácie. Tvorcovia v nich upozorňujú na témy, ktoré nasledujú v druhej časti relácie. (md)


Zdroje:

Osvaldová, Barbora – Halada, Jan a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 1999, s.195.

Jacz, Ľudovít a kol.: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982, s. 477.

Those with a little nous in additional sources photoshop or gimp can easily create their own, and select them by dropping them into the relevant folder as described when the tweak is first installed