3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Fotografia

ide o zachytenie výrezu reality pomocou fotografického prístroja na médium (film, pamäťovú kartu apod.).

Pri klasickej fotografii ide o chemický proces, kedy svetlo dopadajúce cez objektív fotoaparátu na svetlocitlivý materiál (film) vytvorí obraz. Pri digitálnej fotografii ide o záznam dát na pamäťový nosič.

Prvá zachovaná fotografia bola vyhotovená v roku 1826 Josephom N. Niepcem a jej zhotovenie trvalo osem hodín. V roku 1925 bol uvedený do sériovej výroby prvý fotoaparát na 35 mm film. Prvý farebný film uviedla na trh firma Kodak v roku 1935. Prvý elektronický fotoaparát vyrobila firma Sony v roku 1981. (mm)

 

Zdroje:

Fotografia – História. [online] Dostupné na: <http://fotolog.sk/historia.htm> [cit. 2013-07-10]

História fotografie. [online] Dostupné na: <http://www.fotograf.eu.sk/fotograf-historia-fotografie> [cit. 2013-07-10]

Berezina, Sofia: História a princípy farebnej fotografie. [online] Dostupné na: <http://sfs.sav.sk/smolenice/pdf_12/05_berezina.pdf> [cit. 2013-07-10]

Miller and secretary spellings made their speeches as the house education write my research paper committee was preparing to consider a bill to reauthorize the 5 -year-old no child left behind law