3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Médiá

v teórii komunikácie médiá slúžia na sprostredkovanie obsahu medzi dvoma rôznymi subjektmi. Ide o článok medzi komunikátorom a adresátom. Masové médiá... Zobraziť heslo »


Mediálna výchova

činnosť smerujúca k získaniu a zdokonaleniu schopností, zručností a vlastností človeka pre jeho lepšiu orientáciu sa v mediálnom... Zobraziť heslo »