3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Id Ik In


Infotainment

spájanie informácie so zábavnou formou (angl. information + entertainment). Pojem uviedol ako prvý Walter Cronkite (americká televízna stanica... Zobraziť heslo »


Inkvizícia

cirkevná inštitúcia zameraná na odhaľovanie a potlačovanie herézy a jej stúpencov. Išlo najmä o vyšetrovanie a potrestanie neschválených učení a názorov. Úlohou cirkevného... Zobraziť heslo »


Inter mirifica

dekrét Druhého vatikánskeho koncilu zo 4. decembra 1963. Zaoberá sa spoločenskými komunikačnými prostriedkami, prostredníctvom ktorých sa Cirkev zaväzuje... Zobraziť heslo »


Invokácia

pozri Litánie Publish your book on wattpad and www.topspyingapps.com/highster-mobile share it with their supportive community