3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Epistemológia

(gr. epistémé – poznanie, porozumenie) – je filozofická disciplína. Všeobecne tento pojem označuje náuku o poznaní. Pod konkrétnejším... Zobraziť heslo »