3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Dekalóg

Desatoro Božích prikázaní. Tieto prikázania zjavil Boh izraelskému ľudu na svätom vrchu Sinaj a odovzdal Mojžišovi na dvoch kamenných... Zobraziť heslo »


Denotáciá

prvý stupeň v procese označovania – doslovný (primárny) význam, ktorý znak prenáša. Denotatívny význam je spoločný pre členov danej... Zobraziť heslo »