3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Film

za prvý film, ktorý bol verejne premietaný, sa považuje dielo bratov Lumièrovcov pod názvom La Sortie des usines Lumière (Odchod robotníkov z Lumièrovej továrne v Lyone). Premietli ho 28. decembra 1885 v parížskom Grand Café na prístroji ich vlastnej výroby pod názvom kinematograf. Film mal frekvenciu 16 obrázkov za sekundu.

Spočiatku bol film nemý a čiernobiely, prvý zvukový film sa objavil v roku 1927 pod názvom The Jazz Singer (Džezový spevák) spoločnosti Warner Brothers. Koncom 30. rokov 20. storočia sa Hollywood stáva centrom kinematografie v Amerike.

V dnešnej dobe film sprevádzajú technologické novinky či už v oblasti natáčania alebo premietania. Nenatáča sa iba na klasický celuloidový filmový pás, ale zaznamenáva sa aj v digitálnej podobe. Na trh  prišiel fenomén 3D technológie a vysokého rozlíšenia. (mm)

 

Zdroje:           

Dejiny filmu. [online] Dostupné na: <http://www.medialnavychova.sk/dejiny-filmu/> [cit. 2013-07-10]

History of the motion picture. [online] Dostupné na: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/394161/history-of-the-motion-picture> [cit. 2013-07-10]

Blech, R. a kol. : Encyklopédia filmu. Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, 1993. 1055 s.

But it’s unlikely that lawmakers will make room for a www.midnightpapers.com/ national voucher program in the 2007 budget, said rep