3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Epifánia (teofánia)

Bohozjavenie, zjavenie sa Boha ľuďom. Obvykle sa spája so sviatkom Zjavenia Pána (6. januára), nazývaného ľudovo aj Traja králi.

I think all people really wanted was something to tell them besttrackingapps.com phone tracker that people could still tell good stories in the star wars universe