3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Ekvivalentná kanonizácia

formálny úkon vyhlásenia osoby za svätú, ktorý vykonáva výlučne pápež. Na rozdiel od „bežnej“ kanonizácie nie je vykonaná prostredníctvom slávnostného úkonu v rámci svätej omše a nepredchádza jej formálny kanonický proces skúmania svätosti osoby kandidáta/kandidátky. Založená je na stáročnom kulte všeobecnej úcty, vďaka ktorému sa osoba dlhodobo považuje za svätú. Vychádza sa pritom z legislatívnych noriem, ktoré ustanovil pápež Urban VIII., a ktoré neskôr upravil Benedikt XIV. vo svojej práci Doctrina de Servorum Dei Beatificatione Et Beatorum Canonizatione. V kapitole XLI prvej knihy spomínaného diela uvádza Prospero Lambertini, pápež z 18. storočia, ako historické príklady takýchto špecifických kanonizácií sv. Romualda, sv. Norberta, sv. Bruna, sv. kráľa Štefana, sv. Václava, sv. Gregora VII. či sv. Gertrúdu Veľkú. V nedávnom čase takýto typ kanonizácie vykonal Benedikt XVI. (10. mája 2012) v prípade sv. Hildegardy z Bingenu a František (17. decembra 2013) v prípade sv. Petra Fabera.

 

Zdroj:

Sekerák, Marián: Vatikánsky zápisník (máj – júl 2012). In Nové Horizonty, č. 3, 2012, roč. VI. ISSN 1337-6535, s. 151-152.

Boy or https://www.essaynara.com girl, victims often end up with relationships framed in terms of power and control, not affection