3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Dramaturgia

predstavuje techniku dramatickej kompozície, ktorá prenáša produkciu diela do javiskovej alebo hranej podoby. Určuje pravidlá tvorby, štruktúru, ciele smerujúce k vytvoreniu predstavenia. Usmerňuje autora od začiatku tvorby až po realizáciu konečnej inscenácie. Je súčasťou každého diela – televízneho, filmového, divadelného. (dom)

» Dramaturg

 

Zdroje:

Chemers, Michael, Mark: Ghost Light: An Introductory Handbook for Dramaturgy. USA: Southern Illinois University, 2010, s. 3. Dostupné na internete <http://books.google.sk/books?id=h0izfki5KJMC&printsec=frontcover&dq=dramaturgy&hl=sk&sa=X&ei=td8-UsTFA4zKswaF4IH4Dg&redir_esc=y#v=onepage&q=dramaturgy&f=false>.

Javorský, Vladimír: Scenáristika. Žilina: Žilinská univerzita, 2008, s. 6.

Dostupné na internete  <http://www.usq.edu.au/artsworx/schoolresources/fivewomen/dramaturgy>.

Department employees also had been involved in scandals http://writemypaper4me.org/ related to waste and fraud