3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Ca Ce Co

CEO

(angl. chief executive officer, slov. výkonný riaditeľ) – označuje najvyššiu výkonnú funkciu, teda výkonného riaditeľa spoločnosti. Jeho postavenie, kompetencie a povinnosti závisia od typu organizácie a jej veľkosti. Obvykle je však zodpovedný napríklad za navrhovanie, vyvíjanie a zavádzanie strategických plánov, vyvíjanie podnikateľských zámerov, prijímanie hlavných rozhodnutí a prevádzku spoločnosti. Výkonný riaditeľ je spravidla členom správnej rady (Board of Directors) a podlieha jej predsedovi. (mp)

 

Zdroje:

Definition of Chief Executive Officer. [online] Dostupné na: <http://www.investopedia.com/terms/c/ceo.asp> [cit. 2013-07-10]

Skratka “CEO”. [online] Dostupné na: <http://www.skratky.sk/ceo/> [cit. 2013-07-10]

Slovenský CEO prieskum. [online] Dostupné na: <http://www.pwc.com/sk/sk/slovensky-pohlad/index.jhtml> [cit. 2013-07-10]

Using online courses to boost teachers’ skills sometimes saves the district money in unexpected someone do my homework online ways