3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Ca Ce Co

Castingový program

Related entries

televízny (väčšinou) súťažno-zábavný  program, do ktorého tvorby a formovania sú zapojení diváci. Pomocou ich hlasovania (väčšinou formou SMS či internetu) sa rozhoduje o tom, ako sa bude program ďalej vyvíjať (po obsahovej či tematickej stránke a pod.). Na základe voľby a výberu televízneho publika sa rozhoduje,  kto z protagonistov program opustí, prípadne kto získa prvé miesto atď.

Castingový program umožňuje publiku  (sprostredkovane) prejaviť svoje sympatie či antipatie voči jednotlivým protagonistom, oceniť či kritizovať ich výkony predovšetkým prostredníctvom hlasovania. Metódy a formy castingového programu sú typické predovšetkým pre rôzne televízne spevácke či talentové súťaže (Slovensko hľadá Superstar, Česko-Slovensko má talent, a pod.), kde má rozhodujúce slovo práve divák. Podstata castingovej šou je, že formou relácie ukazuje stretnutie talentov z danej oblasti, ktoré chcú urobiť kariéru v showbusinesse. Výhrou je často nahrávací kontrakt, angažmán pre ďalšie výstupy a podobne. Typickou súčasťou castingovej šou je porota zložená z profesionálov, ktorá je zodpovedná za prvý výber talentov, o ktorých vo finálnych kolách (často vysielaných naživo) rozhoduje už publikum formou hlasovania.  (md)

 

Zdroje:

Reifová, Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s.197-204.

Osvaldová, Barbora  – Halada, Jan a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 1999, s.140.

The district also provided more details about its plans for schools covered by its http://homeworkhelper.net/ new partnership with south-philadelphia based community development organization universal companies