3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Bandwagon effect

pojem označujúci vplyv správania sa väčšiny na správanie jednotlivca.

Termín zaviedol americký sociológ Paul Felix Lazarsfeld v roku 1944 pri skúmaní príčin náhlej zmeny voličských preferencií pred voľbami. U nás často prekladaný ako „stádový efekt“.

Jedinec sa prispôsobuje správaniu väčšiny  a nerád zostáva osamotený. Má snahu pripojiť sa na stranu víťaza. Z anglického bandwagon, vozeň s kapelou na čele vlaku počas volebných kampaní v USA. Pôvodná štúdia Lazarsfelda hovorila o tom, že predvolebné prieskumy a prognózy môžu ovplyvniť jednotlivcov pri rozhodovaní s tendenciou prikloniť ich k väčšine. (mm)

 

Zdroje:           

Šebeš, Marek: Bandwagon effect. [online] Dostupné na: <http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/bandwagon.htm> [cit. 2013-12-23]

Jandourek, J. : Slovník sociologických pojmů. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. 264 s.

Mikuláštík, M. : Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 328 s.

Sterling, Ch. H. : Encyclopedia of Journalism. USA: Sage Publications, Inc., 2009.