3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Bandwagon effect

pojem označujúci vplyv správania sa väčšiny na správanie jednotlivca.

Termín zaviedol americký sociológ Paul Felix Lazarsfeld v roku 1944 pri skúmaní príčin náhlej zmeny voličských preferencií pred voľbami. U nás často prekladaný ako „stádový efekt“.

Jedinec sa prispôsobuje správaniu väčšiny  a nerád zostáva osamotený. Má snahu pripojiť sa na stranu víťaza. Z anglického bandwagon, vozeň s kapelou na čele vlaku počas volebných kampaní v USA. Pôvodná štúdia Lazarsfelda hovorila o tom, že predvolebné prieskumy a prognózy môžu ovplyvniť jednotlivcov pri rozhodovaní s tendenciou prikloniť ich k väčšine. (mm)

 

Zdroje:           

Šebeš, Marek: Bandwagon effect. [online] Dostupné na: <http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/bandwagon.htm> [cit. 2013-12-23]

Jandourek, J. : Slovník sociologických pojmů. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. 264 s.

Mikuláštík, M. : Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 328 s.

Sterling, Ch. H. : Encyclopedia of Journalism. USA: Sage Publications, Inc., 2009.

Comparision by now, we’ve introduced some apps of the handwriting category to you and i’ve tried to highlight their respective strengths in order to make it easier for you to decide http://cellspyapps.org which one is right for you