3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Acces prime

Related entries

je u nás tvorený programami vysielanými približne v čase od 17:00 do 19:00. V access prime sa ľudia postupne zaraďujú do skupiny divákov sledujúcich televíziu a zámerom je udržať pri sledovaní konkrétnej televízie až do prime time.

Po access prime nasleduje prime time, teda najsledovanejšia časť večerného televízneho vysielania. Na Slovensku sa ako hlavný vysielací čas prezentujú časové okná u vysielateľov rozdielne. Televízia Markíza ho definuje od 19:00 do 23:00, televízia Joj od 19:00 do 22:00. (mp)

 

Zdroje:

Définition Access prime time. [online] Dostupné na:  <http://www.definitions-marketing.com/Definition-Access-prime-time> [cit. 2012-11-17]

Krasko, Ivan: Tvorba vysielacej štruktúry, zásady a princípy pri tvorbe celkov v systéme dvoch televíznych kanálov STV. [online] Dostupné na:  <http://www.ivankrasko.sk/strukturastv.html> [cit. 2012-11-16]

Krasko, Ivan: Piknik Klub, Vojna kuchárov, Sila lásky: Nový access Jednotky je slabý. Prichádzajú prvé škrty. [online] Dostupné na: <http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/piknik-klub-vojna-kucharov-sila-lasky-novy-access-jednotky-je-slaby-prichadzaju-prve-skrty.html> [cit. 2012-11-17]

For the purposes of this review i’m just going to type in web appstorm test, track cell phone location though you would of course not want to enter this