3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Voice-over

termín pre komentár prednášaný v audiovizuálnom diele, pričom na obraze nevidíme osobu, ktorá text číta, t.j. text je čítaný „pod obraz“.

Hlas môže byť vo forme rozprávača, alebo môže vyjadrovať nevypovedané myšlienky hrdinu. Často sa s použitím voice-overu stretneme v spravodajstve, kde redaktor komentuje udalosti, pričom divák vidí na obraze ilustračné zábery k danej téme. Rovnako tento spôsob vidíme aj v dokumentárnych filmoch. Voice-over je častý aj v zábavných televíznych reláciách, kedy nahrádza funkciu moderátora – uvádza ďalšieho vystupujúceho, predstavuje ceny, ktoré môžu súťažiaci vyhrať apod. (mm)

 

Zdroje:

Voice-over [online] Dostupné na: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/voice-over> [cit. 2013-07-10]

Rayner, Philip, Wall, Peter, Kruger, Stephen: As Media Studies: The Essential Introduction. London: Routledge, 2001

Programs preparing students for different types of careers could wind up https://www.pro-academic-writers.com/ being lumped together