Virtuálna realita

umelo vytvorené prostredie, ktoré vnímame prostredníctvom stimulácie ľudských zmyslov. Vytvára ho počítač. Umožňuje osobe integrovať sa s 3D priestorom.

Počítačová simulácia a modelovanie 3D reality ponúka možnosť prostredníctvom zariadení určených na interakciu s virtuálnym prostredím, ako sú napríklad špeciálne okuliare s integrovanou obrazovkou, rukavice so senzormi či senzorový oblek, ktoré posielajú získané dáta od nositeľa do počítača, vytvoriť ilúziu skutočného priestoru. Používateľ sa tak môže prechádzať po virtuálnom priestore, pri otočení hlavy sa pred ním mení obraz, prípadne môže uchopiť virtuálne predmety. (mm)

 

Zdroje:           

Virtual reality [online] Dostupné na: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/virtual%20reality> [cit. 2013-07-10]

Kadlec, Roman: Virtuálna realita – aká rýchla musí byť, aby bola uveriteľná? [online] Dostupné na: <http://www.itnews.sk/spravy/technologie/2013-01-09/c153426-virtualna-realita-aka-rychla-musi-byt-aby-bola-uveritelna> [cit. 2013-07-10]

Virtuálna realita [online] Dostupné na: <http://pg.kpi.fei.tuke.sk/?q=node/20> [cit. 2013-07-10]

Virtual reality (VR) [online] Dostupné na: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/630181/virtual-reality-VR> [cit. 2013-07-10]

The desktop controller is topspyingapps.com/best-mobile-spy-software-for-blackberry also very customizable