Virtuálna komunita

vzťahy, ktoré vytvárajú účastníci spoločenskej elektronickej komunikácie prostredníctvom spoločenských, elektronických médií, presnejšie internetu.

Pojem virtuálna komunita sa pripisuje knihe rovnomenného názvu, ktorú v roku 1993 napísal Howard Rheingold. Opisuje v nej skúsenosti internetovej spoločenskej komunikácie prostredníctvom technológií (Usenet, MUDs, MUSHes, MOOs, Internet Relay chat, chat rooms). Rheingold poukazuje aj na možný úžitok, ktorý môže virtuálna komunita priniesť pre osobné psychologické zdravie jednotlivca ako aj pre celú spoločnosť. (rd)

 

Zdroje:

Rheingold’s Howard: The Virtual Community [online], [cit. 2013-4-09]. Dostupné na

<http://www.rheingold.com/vc/book/> [cit. 2013-07-10]

Whatis.com: Virtual Community [online], [cit. 2013-4-09]. Dostupné na <http://whatis.techtarget.com/definition/virtual-community > [cit. 2013-07-10]

By the end of the unit, www.writemypaper4me.org students had continued to improve their models and, drawing on evidence from their experiments, were able to explain why the tanker had imploded