3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Vigília

deň/noc pred veľkým sviatkom, bohoslužba pred sviatkom, bdenie

  • večerné alebo nočné bohoslužby, ktoré sa konajú pred veľkým cirkevným sviatkom. V kresťanskej liturgii je tento zvyk doložený od 5. storočia. Neskôr celý deň pred veľkým sviatkom (napr. vianočná vigília – Štedrý deň (večer) pred sviatkom Božieho narodenia).
  • v prenesenom význame nočné bdenie, nočná hliadka v starovekom Ríme (čas, keď konala službu)
  • spomienkové stretnutie (napr. za obete režimu), či demonštrácia ľudí, ktorí sa cez noc zhromažďujú, aby vyjadrili nesúhlas s určitými krokmi, postupmi alebo politikou vlády či inej organizácie. (dj)

Liturgický sviatok, bohoslužba, Vianoce, Veľká noc, očakávanie, pobožnosť

 

Zdroje: Kačala, Pisárčiková, Považaj: Krátky slovník slovenského jazyka 4. Bratislava: Veda 2003. Všeobecný encyklopedický slovník. Praha : Ottovo nakladatelství, 2002, s. 791. Slovník cudzích slov. Bratislava : SPN 2005

Department of housing full report and urban development