3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Viatikum

sv. prijímanie (Eucharistia) prijaté tesne pred smrťou, tzv. „pokrm na cestu“. Umierajúcemu má umožniť prechod zo smrti do večného života, z tohto pozemského sveta k Bohu. Spravidla je sprevádzané aj sviatosťou zmierenia (sv. spoveď) a sviatosťou pomazania chorých (zast. posledné pomazanie).

 

Zdroj:

Walsh, Michael: Roman Catholicism: The Basics. Londýn, New York: Routledge, 2005, s. 102.

Emblem definitely looks like an improved method of handling incoming how to track someones phone location at https://phonetrackingapps.com/ notifications and we highly recommend that you give it a shot, if only you’re looking for an alternative to notification center style alerts