3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Ul Ur

Ultramontanizmus

myšlienkový smer v katolíckej cirkvi (najmä v 18. a 19. storočí), ktorý intenzívne zdôrazňoval autoritu a právomoci pápeža, hlásal oddanosť osobe pápeža a potrebu jeho absolútnej vlády nad celou cirkvou. Termín má svoj pôvod v cirkevnom stredovekom jazyku z čias, keď bol zvolený jeden z pápežov netalianskeho pôvodu; hovorilo sa, že pápež je „ultramontano“, teda pochádza spoza hôr, t. j. zo zaalpskej oblasti. Podľa inej interpretácie sa toto slovo odvodzuje od skutočnosti, že myšlienkové hnutie samotné má svoj pôvod za Alpami, najmä vo Francúzsku a v Nemecku. Medzi jeho najvýznamnejších predstaviteľov patria: Louis de Bonald, Felicité de Lamennais (dielo Pokrok a revolúcia) a Joseph de Maistre (dielo O pápežovi). Najmä de Maistre presadzoval vo svojom diele vytvorenie pevného teokratického politického systému, v ktorom bol pápež považovaný za hlavnú hybnú silu vzdelanosti, pričom katolícka cirkev sa chápala ako dokonalá inštitúcia, spájajúca v sebe neomylnosť v duchovných záležitostiach a zvrchovanosť v pozemských veciach. De Maistre odmietol konštitucionalizmus a parlamentnú formu vlády, odporoval akejkoľvek zmene a revolúcii, útočil na individualizmus a slobodu. Správna vláda mala byť autoritatívna a koncentrovaná v osobe absolutistického monarchu.

 

Zdroje:

Halas, František Xaver: Fenomén Vatikán. Brno: CDK, 2005, s. 246-247, 252, 725.

Kulašik, Peter a kolektív: Dejiny politických teórií. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2000, s. 124-126.

Wielomski, Adam: Ultramontanizm wczoraj i dziś. In Teologia Polityczna, č. 2, 2004/2005, roč. 2. ISSN 1731-4232, s. 303-311.

They’re permitted to collect unlimited donations goldessayclub.com and expend unlimited amounts on efforts such as television advertising and get-out-the-vote activities