3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

TV – Free America

organizácia v USA, ktorá každoročne organizovala Národný týždeň bez TV.

Na svojej internetovej stránke ponúkala štatistiky, odborné eseje a výpovede ľudí. Nesústreďovala sa však na duchovnú stránku problematiky – na stránkach organizácie boli články, ktoré mali pomôcť ľuďom skôr zdravo pristupovať k sledovaniu televízie a nie nabádať ich, aby sa televízie stránili. Týždeň bez televízie neskôr zanikol a nahradil ho Týždeň bez obrazovky – Screen-Free Week. (rd)

 

Zdroje:

Andrico, D.: Screen Saved. Cincinnati, Ohio: St. Anthony Messenger Press, 2000, s. 153.

Screen-Free Week [online] Dostupné na: <http://www.screenfree.org/> [cit. 2013-12-28]

I no longer feel the need to grade www.collegepapers.co.uk absolutely everything