3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Tríduum

v katolíckej cirkvi veľkonočné trojdnie. V liturgii západného obradu sa začína na Zelený štvrtok večer svätou omšou na pamiatku Poslednej večere, pokračuje Veľkým piatkom a končí sa vigíliou Kristovho vzkriesenia na Bielu (Veľkú) sobotu. Tríduum predstavuje vrchol liturgického roka a vyniká mnohými špecifickými obradmi bohatými na biblickú symboliku.

Several initiatives around the country are underway to make the transition from school to http://essayclick.net/ work easier for youths with disabilities and their families