3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Transsubstanciácia

prepodstatnenie, premenenie. Zmena celej vnútornej podstaty chleba a vína na podstatu Tela a Krvi Ježiša Krista, ku ktorej dochádza vďaka pôsobeniu Ducha Svätého po vyslovení formuly premenenia vo svätej omši, prostredníctvom platne vysväteného biskupa alebo kňaza. Vonkajšia podoba matérie, tzv. eucharistické spôsoby, ostáva zachovaná. Po prvýkrát bol tento termín použitý na 4. lateránskom koncile v roku 1215. Náuku o prepodstatnení oficiálne potvrdil Tridentský koncil v roku 1551.

 

Zdroje:

Cunningham, Lawrence S.: An Introduction to Catholicism. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, s. 110-111.

Flinn, Frank K.: Encyclopedia of Catholicism. New York: Facts On File, Inc., 2007, s. 607-608.

Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2006, b. 283.

OʹCollins, Gerald: Catholicism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 77.

Ratzinger, Joseph: Vrchol a pramen. Texty o Eucharistii. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 64-83.

Whether you are team coda or team https://topspying.com/keyloggers/ sublimetext, you will probably enjoy coda 2’s icloud support